Hướng dẫn thanh toán

VniBooks hỗ trợ 1 hình thức thanh toán chính:

Thanh toán khi giao hàng (COD)

Thanh toán khi nhận hàng (COD), khách hàng xem hàng tại nhà, thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận hàng.